Новини:

 

Д О Г О В І Р

 

про пайову участь забудовників об'єкту містобудування

у розвиток інфраструктури в с. Ямниця.

 

с.Ямниця

 

Ямницька сільська  рада,   в   особі   сільського   голови Ковальчука Івана Богдановича, що діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", (надалі - "сільська рада"), з однієї сторони та ________________________,   (надалі   -   "Забудовник"),   що   діє   на  підставі   _____________________,   разом   пойменовані   "Сторони",   уклали   цей Договір про наступне:

 

І. Предмет Договору

 

      1. Предметом цього Договору є пайова участь Забудовника об'єкту містобудування в розвиток інфраструктури села Ямниця при здійсненні Забудовником будівництва (реконструкції) ___________________________________

 

2. Зобов'язання Сторін

 

      2.1. Забудовник зобов'язується:

         - надати до сільської ради затверджену проектно-кошторисну документацію по
будівництву (реконструкції) ______________________________________________ ,                           

зокрема, зведений кошторисний розрахунок, виконаний відповідно до вимог ДБН Д. 1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» з підписами та печаткою генерального проектувальника та Забудовника, або завірену в установленому порядку копію цього документу, який залишається в подальшому сільській раді:

         - перерахувати внесок на розвиток інфраструктури села в сумі          єдиним

платежем (або з розстрочкою платежу в період з _______________ по ____________       до __________________  (кінцева дата перерахування).

         - звернутися з клопотанням до сільської ради про внесення змін до цього Договору у випадку, якщо в ході будівництва внесені зміни до робочого проекту, які спричиняють зміни основних техніко-економічних показників та збільшення вартості будівництва;

 

      2.2. Сільська рада зобов’язується:

            - при отриманні від Забудовника звернення про укладання Договору про внесок та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції), визначити розмір внеску Забудовника відповідно до Положення про пайову участь у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;

         - у разі необхідності, на прохання Забудовника, розробити графік перерахування коштів до спеціального фонду  бюджету села відповідно до Положення «»;

        - видати Забудовнику (на його вимогу) довідку про надходження коштів до фонду при виконанні умов цього Договору.

         - використовувати перераховані кошти за призначенням.

 

3. Права Сторін

 

      3.1. Сільська рада має право вимагати від Забудовника надання документів, зазначених у розділі 2 цього Договору.

      3.2. Забудовник має право вимагати від сільської ради надання йому довідки, зазначеної у розділі 2 цього Договору.

      3.3. Забудовник має право сплачувати внесок з розстрочкою платежу, що
зазначається в умовах Договору.

 

4. Особливі умови Договору

 

      4.1. Забудовник перераховує внесок у грошовій формі на розрахунковий рахунок
місцевого бюджету с. Ямниця       по коду бюджетної класифікації доходів . код отримувача, . банк отримувача ГУДК у Івано-Франківській області. МФО з поміткою: на розвиток інфраструктури села Ямниця.

 

5. Відповідальність Сторін

 

      5.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання цього Договору несуть
відповідальність у встановленому законодавством порядку.

      5.2. Всі спірні питання розглядаються у встановленому законом порядку .

 

6. Термін виконання Договору.

 

      6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Забудовником своїх зобов'язань за цим Договором.

      6.2. Термін перерахування коштів до                 , або відповідно до графіку, який додається до Договору.

7. Інші умови

 

      7.1. Зміни до цього Договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід'ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

      7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не припустима.

      7.3. Цей Договір складено у трьох примірниках (один - Замовнику, два –сільській раді, які мають однакову юридичну силу.

 

 

8. Адреси та реквізити Сторін.

 

 

Замовник

 

Підписи сторін

Група "Вконтакте"

Форма входу

Наше опитування

Чи були у вас проблеми з реєстрацією на нашому сайті?
Всього відповідей: 52

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Хостинг від uCoz