Новини:


Пропозиції ГО по залученню коштів для розвитку інфраструктури с. ЯмницяУ К Р А Ї Н А

ЯМНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                      Тисменицького району, Івано-Франківської області

 

 

 проект Р І Ш Е Н Н Я    

 

14.11.2012 р.                                                                                сесія  6 скликання

 

Про пайову участь у розвитку

інфраструктури села.

 

      З метою створення умов для розвитку інфраструктури села Ямниця, відповідно до ст.40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності», ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні",  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

      1. Встановити для забудовників об'єктів містобудування розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села Ямниця в розмірі:

         - 7% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для об'єктів виробничого призначення;

         - 10% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для інших нежитлових будівель і споруд.

 

      2. Затвердити Положення про пайову участь у розвиток інфраструктури села Ямниця   (додаток 1).

 

      3. Затвердити форму договору про пайову участь у розвитку інфраструктури села Ямниця  (додаток 2).

 

      4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

 

      5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування та бюджету.

 

 

 

  

 

 

                                                                                                  

 

                                                     Д о д а т о к 1

                                                                                       до рішення     сесії 6 скликання

                                                                                       сільської ради від 14 листопада  

                                                                                       2012 року «Про пайову участь у

                                                                                       розвитку інфраструктури села»

 

                                                                                                                                       

                                                     П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про пайову участь у розвитку інфраструктури села Ямниця

 

      Це положення регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із досягненням і використанням коштів забудовників об’єктів містобудування при оформленні договорів про пайову участь забудовників об’єктів містобудування у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, у зв’язку з будівництвом об’єктів містобудування та території с. Ямниця.

 

1. Загальні положення.

 

      1.1. Положення про пайову участь у розвитку інфраструктури села забудовників об'єктів містобудування (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення комплексної забудови села всіма суб'єктами містобудівної діяльності у процесі нового будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та невиробничого призначення (далі об'єкти будівництва), з метою стимулювання інвестиційної діяльності та створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури села.

      1.2. Положення визначає умови залучення коштів замовників будівництва для розвитку інфраструктури села з урахуванням соціально-економічної важливості об'єктів будівництва.

 

2. Визначення термінів, що застосовуються в Положенні:

 

Замовник - інвестор або забудовник;

Інвестор - юридична (фізична) особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об'єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження і отримала дозвіл на будівництво;

Забудовник - юридична (фізична) особа, яка освоює капітальні вкладення, виділені на будівництво та здійснює його підрядним або господарським способом.

Об'єкт будівництва - окремий будинок або споруда, їх комплекси або частини, комунікації та споруди інженерно-транспортної та соціальної, інформаційної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності, на будівництво яких складається окремий проект;

Пайова участь - відрахування замовників на розвиток інфраструктури села Ямниця.

 

3. Сфера дії Положення

 

      3.1. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, які на території села здійснюють будівництво об'єктів  виробничого та невиробничого призначення незалежно від форм власності та на момент прийняття даного положення не отримали дозвіл сесії сільської ради на будівництво/реконструкцію.

      3.2. Кошти на розвиток інфраструктури села не сплачують замовники, які здійснюють будівництво:

         - об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

         - будинків навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення;

         - будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

         - індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 кв.м., господарських споруд, розташованих на відповідних ділянках;

          - об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів і аукціонів;

         - об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

         - об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуації техногенного або природного характеру.

 

4. Порядок залучення та умови розрахунку внесків:

 

      4.1. Підготовку проектів договорів, розрахунок розміру пайової участі виконує  головний бухгалтер сільської ради.

      4.2. Договір про пайову участь забудовників об'єктів містобудування у розвитку інфраструктури села Ямниця укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання, але до одержання дозволу на виконання будівельних робіт.

      Форма договору про пайову участь забудовників об'єктів містобудування у розвитку інфраструктури села Ямниця затверджується рішенням сесії сільської ради.

      Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі забудовників об'єктів містобудування у розвитку інфраструктури населеного пункту.

      4.3. Розрахунок розміру пайової участі замовників у розвитку інфраструктури села Ямниця здійснюється  головним бухгалтером сільської ради на підставі представленого замовником будівництва пакету документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкту з техніко-економічними показниками.

      4.4. Величина пайової участі замовника визначається від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

      4.5. У разі зміни техніко-економічних показників та кошторисної вартості об'єкта будівництва величина пайової участі замовників будівництва може переглядатися.

      4.6. Розмір пайової участі (забудовників об'єктів містобудування на розвиток інфраструктури села Ямниця складає:

         - 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);

         - 4 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування - для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення, у разі їх будівництва Забудовником, що здійснює діяльність з метою отримання прибутку.

      4.7. В залежності від функціонального призначення об'єкта будівництва пайова участь сплачується в такому розмірі:

         - житлові будинки, будівлі закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення, у разі їх будівництва Забудовником, що здійснює діяльність з метою отримання прибутку - 4 %;

         - легка промисловість, харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, інші об'єкти виробничого призначення та об’єкти побутового обслуговування - 7 %;

         - інші об'єкти будівництва — 10 %.

 

5.      Порядок та строки сплати пайової участі:

 

      5.1. Забудовник перераховує кошти на рахунок місцевого бюджету с. Ямниця по коду бюджетної класифікації доходів  50110000 «Цільові фонди, утворені Верхов-ною Радою Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади».

      5.2. Внесок сплачується замовником будівництва, або уповноваженою ним осо-бою, у грошовій формі в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Граничний термін сплати пайової участі не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта в експлуатацію (з 01 січня 2013 року кошти пайової участі у розвиток інфраструктури села Ямниця сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію єдиним платником або частинами за графіком, що визначається договором на бюджетний рахунок цільового фонду спеціального фонду бюджету села Ямниця).

     

6. Використання коштів.

 

      6.1. Кошти, які надійшли від Забудовників на розвиток інфраструктури, використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села.

      6.2. Конкретні напрямки використання коштів затверджуються сесією Ямницької сільської ради.

 

7. Заключні положення.

 

      7.1. У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору,  сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.


Переглянути "Договір"

 

Переглянути "Аналіз"


 Дані документи підготовлені ГО "Поклик Ямниці" з метою прийняття їх на сесії с\р 14 листопада 2012 року. Їх прийняття дозволить значно наповнити сільський бюджет і отримані кошти цілеспрямовано використовувати на розвиток інфраструктури (будівництво будинку культури, доріг і т.п.).

 

Роз'яснення щодо пайової участі забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів  

Група "Вконтакте"

Форма входу

Наше опитування

Чи були у вас проблеми з реєстрацією на нашому сайті?
Всього відповідей: 52

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Хостинг від uCoz